چهارشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1388 ÓÇÚÊ 01:24 ق.ظ


 

گیتار: محمد شهسواری


 

عود: هادی ارمین


 

 

هادی ارمین


 

هادی ارمین


 

هادی ارمینPrivious Photos